Miroslav Houška

Kontakt:
E-mail: houska@akhouska.cz
Tel.: 602 346 270
Sídlo:
V Jámě 699/1, 2. patro,
Praha 1, PSČ 110 00
GDPR

Popularizace historie

O historii se zajímám již od dětství. Věnuji se samostudiu, pravidelně se účastním akcí pořádaných profesionálními historiky a archeology (besedy, přednášky, vlastivědné vycházky apod.).

Formou vlastních akcí a knih se snažím připomínat významné, ale zapomenuté či opomíjené postavy a události naší historie. Rovněž se snažím na věci dívat z jiného než zažitého úhlu pohledu.

Zaměřuji se zejména na období let 805-938, husitskou revoluci a české národní obrození.

Kontakt:
E-mail: houska@akhouska.cz
Tel.: 602 346 270
Sídlo:
V Jámě 699/1, 2. patro,
Praha 1, PSČ 110 00
GDPR

© 2021 JUDr. Miroslav Houška