Miroslav Houška

Kontakt:
E-mail: houska@akhouska.cz
Tel.: 602 346 270
Sídlo:
V Jámě 699/1, 2. patro,
Praha 1, PSČ 110 00
GDPR

Knihy

1)  Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845

(ve spoluautorství s Petrem Müllerem) Úvaha o zapomenuté, ale zásadní události pro českou historii, ke které došlo v roce 845 a o tom, co ji předcházelo a co po ní následovalo.                                                   Vydal: Stanislav Juhaňák-TRITON                                                                                                                           Rok vydání: 2016

2) Svatý Václav-Jiný příběh

Román s prvky alternativní historie a fantasy. Vychází z nesrovnalostí v nejstarších českých literárních pramenech a archeologických výzkumech z doby sv. Václava a zcela opomíjené skutečnosti, že Václav a Boleslav měli ještě třetího bratra.
Vydalo: Nakladatelství Elka Press
Rok vydání: 2019

3) Almanach Kalich

(ve spoluautorství s Janem Poklopem, Jaroslavem Janovcem a Danielem Landou) Sbírka básník k výročí 600 let od událostí husitské revoluce. Kniha se hlásí k Almanachu Máj a Almanachu Ruch, které vytvořily české literární a vlastenecké legendy.

Vydalo: Nakladatelství Elka Press
Rok vydání: 2020

4) Kalich a půlměsíc

Alternativní historie s prvky fantasy. Bitva u Lipan dopadla obráceně! Vznikl jiný svět než ten, který známe. V něm se husité v roce 1453 vydávají na pomoc Konstantinopoli obležené vojskem Osmanské říše. 

Vydalo: Nakladatelství Elka Press
Rok vydání: 2024

Kontakt:
E-mail: houska@akhouska.cz
Tel.: 602 346 270
Sídlo:
V Jámě 699/1, 2. patro,
Praha 1, PSČ 110 00
GDPR

© 2021 JUDr. Miroslav Houška