Miroslav Houška

Kontakt:

E-mail: houska@akhouska.cz
Sídlo:
V Jámě 699/1, 2. patro,
Praha 1, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Miroslav Houška

Vítáme Vás na našich webových stránkách,

naše advokátní kancelář poskytuje široké spektrum právních služeb v soukromém i veřejném sektoru. Klienty jsou především české a zahraniční obchodní společnosti, orgány státní správy a podnikatelé – fyzické osoby. Na základě dlouholetých zkušeností můžeme našim klientům nabídnout vysoce kvalifikovanou právní pomoc provázenou osobním přístupem, nasazením, úctou k právům a přáním klienta a respektováním zásad profesní etiky. Při poskytování právních služeb spolupracujeme s externími daňovými poradci, soudními znalci, notáři a právníky specializovanými ve stěžejních oblastech práva.

V případě zájmu o právní pomoc se na nás můžete obrátit v naší kanceláři v centru Prahy nebo můžete využít některý z uvedených kontaktů.

Právní služby

  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Soudní, rozhodčí a správní řízení
  • Insolvenční právo
  • Vymáhání pohledávek, exekuce
  • Živnostenské právo

Podrobné informace o poskytování právních služeb získáte zde.

Informace o řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Kontakt:

E-mail: houska@akhouska.cz
Sídlo:
V Jámě 699/1, 2. patro,
Praha 1, PSČ 110 00

© 2021 JUDr. Miroslav Houška